Vintage Indigo Throws

Vintage Indigo Throws

from 145.00

Beautiful indigo throws for use anywhere around your home. Indigo dye cotton.

Name:
Quantity:
Add To Cart

Vintage Indigo #1

82” x 45”

Vintage Indigo #2

64” x 45”

Vintage Indigo #3

76” x 29”

Vintage Indigo #4

56” x 40”

Soft Vintage Indigo #00

60” x 36”

Soft Vintage Indigo #01

58” x 40”

Batik Linen Gauze

60” x 33”